US Hostert II – Ent. Syrdall

Ent. Gréngewsld – Blo-Wäiss Itzig I

journée 12 FC Munsbach – US HOSTERT