USH verléiert COVID-Check-Testmatch.

USH verléiert COVID-Check-Testmatch.