US Hostert II – Avenir Beggen

ENT Ënnersauer-Mëllerdall I – ENT Gréngewald

US Hostert – FC Rodange 91