US Hostert I – Victoria Rosport I

US Hostert II – Marisca Mersch I

Etzella Ettelbruck – US Hostert

ENT Gréngewald – ENT Ënnersauer-Mëllerdall I