Org.: Commission des jeunes

Ent. Syrdall II – US HOSTERT II

Yellow Boys Weiler – US HOSTERT I

 Blo Weiss  Itzig – US HOSTERT

Résidence Walferdange – Ent. Gréngewald I

Ent. Osten II – Ent. Gréngewald II

F91 Dudelange – Ent. Gréngewald